Koszyk

Carbo medicinalis (węgiel leczniczy) 300mg 20tabl

Carbo medicinalis (węgiel leczniczy) 300mg 20tabl
Kliknij zdjęcie aby powiększyć
Cena: £4.20
Dostępność: W sprzedaży

Ilość: Dodaj do koszyka

Co to jest Carbo medicinalis VP i w jakim celu się go stosuje
Carbo medicinalis VP zawiera jako substancję czynną węgiel leczniczy, który jest sproszkowanym węglem aktywowanym. Po podaniu doustnym wiąże różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę (czynność ruchową) jelit oraz zwiększające przenikanie wody do światła jelita. Lek wiąże również toksyny bakteryjne, bakterie, leki, produkty gnilne, gazy jelitowe, substancje toksyczne itp. i w ten sposób uniemożliwia ich wchłonięcie z przewodu pokarmowego. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit np. z żółcią.

Lek Carbo medicinalis VP stosowany jest w leczeniu biegunek, niestrawności i wzdęć oraz, po porozumieniu z lekarzem, w zatruciach lekami i innymi związkami chemicznymi.

Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis VP:
- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Carbo medicinalis VP;
- jeśli pacjent jest nieprzytomny i ma niezabezpieczone drogi oddechowe.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Carbo medicinalis VP
- gdy pomimo stosowania leku Carbo medicinalis VP objawy wzdęć utrzymują się przez ponad 7 dni a biegunka ponad 2 dni, lub jeśli wystąpi gorączka albo krew w stolcu (leczenie wyłącznie węglem może być niewystarczające, należy w związku z tym zgłosić się do lekarza);
- gdy zatrucie wywołane jest przez leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub prowadzące do drgawek, ponieważ w przypadku zatrucia takimi lekami, podobnie jak u osób nieprzytomnych, istnieje zagrożenie aspiracji do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc); w takich sytuacjach przed zastosowaniem płukania żołądka lekarz powinien najpierw przeprowadzić intubację;
- jeśli lek Carbo medicinalis VP stosuje się w zatruciu środkami wpływającymi na perystaltykę jelit.

Węgla leczniczego nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami, ponieważ może osłabiać ich działanie.

Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciu między innymi: kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej a także kwasami mineralnymi i zasadami.
Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywowanym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Stosowanie leku Carbo medicinalis VP z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Węgiel leczniczy podany doustnie w różnym stopniu hamuje wchłanianie licznych, jednocześnie podanych leków. Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed lub po przyjęciu węgla leczniczego.

Stosowanie leku Carbo medicinalis VP z jedzeniem i piciem: Lek Carbo medicinalis VP posiada silne właściwości adsorbujące (wiążące inne substancje), dlatego nie należy zażywać go w trakcie posiłków (pokarmy, wiążąc się z węglem leczniczym, będą osłabiać jego działanie).

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Lek Carbo medicinalis VP nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Carbo medicinalis VP:
Lek zawiera 283,5mg sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować Carbo medicinalis VP
Zazwyczaj stosowana dawka leku Carbo medicinalis VP, to:
Leczenie niestrawności i wzdęć:
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Doustnie, stosuje się przeciętnie 3-4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu ich szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.
Leczenie biegunki:
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Jednorazowo doustnie około 4,0g (10-13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli konieczne.

W zatruciach lekami i związkami chemicznymi:
- Dorośli i dzieci powyżej 1 roku: jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 12,5g (41-42 tabletek). W razie potrzeby można ją podawać kilkukrotnie w ciągu doby.
- Dzieci poniżej 1 roku: jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1g/kg masy ciała. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.
- Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z niewydolnością nerek i wątroby: Bez zmian dawkowania.

W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi lek podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400ml wody destylowanej. Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Carbo medicinalis VP może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Zaburzenia żołądka i jelit: wymioty, zwłaszcza u dzieci, zaparcia.
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: aspiracja do płuc (przedostania się substancji płynnych lub stałych do płuc), zwłaszcza podczas wymiotów po podaniu węgla. Węgiel barwi stolec na czarno.
Jeśli nasili sie którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Skład:
- Substancją czynną leku jest węgiel leczniczy.
- Inne składniki leku to: sacharoza, powidon K-25, magnezu stearynian.

Brak dodatkowych zdjęć produktu.

Tel.: 02085381309

Przed użyciem produktu zakupionego w naszej aptece zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Open Facebook